คลิปเต็ม Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
  AREA แถลง ฉบับที่ 551/2561: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            มีการจัดเสวนา Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-17.30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซ.นนทรี 5 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาฟังคลิปฉบับเต็มกัน

            ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ได้ที่: https://bit.ly/2RtNKYk

ดูคลิปเต็ม Youtube: https://youtu.be/8lJrtzO85tA

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนา Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร เพื่อประโยชน์ของประชาชน สถาบันการเงิน นักพัฒนาที่ดิน โดยได้รับความกรุณาจากหลายฝ่ายในวงการอสังหาริมทรัพย์

            ในการนี้ได้มีการบันทึกเทปเป็นคลิปการนำเสนอต่างๆ ตามกำหนดการดังนี้:

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 กล่าวเปิดการเสวนา: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 แนะนำมูลนิธิ: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 แนวทางการสร้าง Smart Community Living
ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อีไอเดียส์
14:00 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างโครงการ Park Origin Phayathai
คุณสมสกุล แสงสุวรรณ Chief Design Officer, บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
14:30 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างโครงการ พฤกษา วิลล์ 109 รามคำแหง
คุณพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ Executive Vice President บมจ.พฤกษา เรียล เอสเตท
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างโครงการRise Condo พระราม 9
คุณพิพัฒณ์ นิยะถิรกุล Chief Operating Officer (COO) บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
15:45 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างโครงการ โอกะ เฮ้าส์ สุขุมวิท 36
คุณจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.แสนสิริ
16:15 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างตัวอย่างโครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77
คุณวงศกรณ์ ประสิทธิวิภาต กรรมการผู้จัดการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
16:45 แนวทางการสร้าง Smart Community Living ตัวอย่างโครงการ ไอลีฟ พาร์ค พระราม 2 กม.14 (แสมดำ)
คุณอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บจก.กานดา กรุ๊ป
17:15 อภิปรายซักถามข้อสงสัย และ แนวคิดต่างๆ
17:30 ปิดการเสวนา

 

อ่าน 2,269 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved