ดร.โสภณประสบความสำเร็จการสอนวิชาประเมิน ณ กรุงเวียงจันทน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 573/2561: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นับเป็นความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินในกรุงเวียงจันทน์ของ ดร.โสภณ

            ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ธันวาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ไปเปิดการสอนหลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Practical property valuation for investment) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับคุณโทนี หุมพัน กรรมการผู้จัดการ บจก. Lao Property Valuation Sole

            การอบรมครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกในประเทศลาว และคาดว่าจะมีการจัดเพิ่มเติมให้กับส่วนราชการ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่มนักวิชาชีพ เช่น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า และอื่นๆ เพื่อร่วมกันยกระดับวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ จะได้นำความรู้ได้มาตรฐานสากลมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกับนักวิชาชีพในลาวเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 1,366 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved