สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562: มีดี มีค่า มีสุข จากศูนย์ข้อมูลฯ AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 580/2561: วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ กระผมในนามของเพื่อนร่วมงานแห่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ใคร่ขอส่งความสุขมายังทุกท่านด้วยความเคารพนับถือ

คลิกดูรูปใหญ่

            กระผมใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนศูนย์ข้อมูลฯ AREA ของเราที่ยืนหยัดดำเนินการมาถึงขึ้นปีที่ 29 แล้ว ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดย

            1. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินอุดหนุนปีละนับร้อยล้าน

            2. เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งล้วนส่งเสริมให้โครงการเหล่านั้นประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

            3. เป็นวิสาหกิจผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้วยการพัฒนางานไปทำงานทั้งในภูมิภาคอาเซียน อนุทวีป อาฟริกา และอเมริกาใต้

            4. เป็นเสมือนประภาคารความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ โดยเฉพาะ AREA แถลงที่มีข่าวสารแทบทุกวัน และอื่น ๆ

            ทุกท่านสามารถวางใจได้ว่าศูนย์ข้อมูลฯ AREA มีความเป็นกลางทางวิชาชีพและวิชาการโดยเคร่งครัด โดยไม่ประกอบการด้านนายหน้า หรือไม่พัฒนาที่ดินเอง ศูนย์ข้อมูลฯ ของเรายังมีความเป็นอิสระ ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดมานั่งเป็นกรรมการ ล่วงรู้ข้อมูลแบบ First Hand Information ไปก่อนผู้อื่น

            ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ กระผมใคร่ขอคุณงามความดีที่ท่านได้เพียรประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่านได้พบกับความสุข สวัสดิ์ สง่า สว่าง สดใส สวยงาม และสร้างสรรค์เพื่อท่านเอง ครอบครัว ญาติมิตร ชุมชน สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเรายิ่งๆ ขึ้นนะครับ

ด้วยความเคารพ


ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

อ่าน 1,898 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved