อ่าน 1,332 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 113/2554: 15 ธันวาคม 2554
อสังหาฯ ไม่หวั่นน้ำท่วม พย. เปิด 15,655 ล้านบาท

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          แม้จะมีน้ำท่วมใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง แต่อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่สะทกสะท้าน ยังเปิดใหม่อีกถึง 15,655 ล้านบาท
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 22 โครงการ โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 21 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีก 1 โครงการ ในจำนวน 21 โครงการที่เป็นที่อยู่อาศัยมีมากถึง 13 โครงการที่เปิดขายอาคารชุด และที่เหลือ 8 โครงการ เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยภาพรวมในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายรวม 5,654 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 15,655 ล้านบาท
          เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 6 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง
          ในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นใน 6 โครงการ เขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 15 โครงการ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนพุทธบูชา ถนนติวานนท์ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เป็นต้น ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีเป็นหาเรื่องน้ำท่วม ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการจะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบนอกซึ่งมีระบบการคมนาคมและใกล้สถาบันการศึกษา เช่น บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.25 ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา เป็นต้น
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 254 โครงการ ซึ่งความคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป
          จะเห็นได้ว่า แม้มีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้น แต่การเปิดตัวโครงการใหม่ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ได้สะดุดหยุดลง ทั้งนี้เพราะภัยธรรมชาติเป็นความไม่แน่นอนที่เข้าใจได้ และที่สำคัญภาวะเศรษฐกิจแม้จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่เศรษฐกิจไทยก็ยังมีแนวโน้มเติบโต และปัญหาน้ำท่วมนี้ไม่มีผลในระยะยาว ความวิตกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะประสบปัญหาหนัก จึงไม่เป็นจริง
          สำหรับท่านที่ประสงค์จะได้รับข้อมูลในรายละเอียดของผลการสำรวจทุกเดือนและการประเมินสถานการณ์ทุกรอบ 6 เดือน โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โทร.02.295.3905 Email: nonglak@area.co.th ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 และมีความเป็นกลางโดยเคร่งครัด ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษารายงานจึงออกมาตรงตามความเป็นจริง ทันทีและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved