อ่าน 1,247 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 114/2554: 19 ธันวาคม 2554
ภาวะตลาดล่าสุดอสังหาริมทรัพย์เนปาล ธันวาคม 2554

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          ในห้วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ราคาบ้านในกรุงกาฏมัณฑุเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ขณะนี้ราคาบ้านในโครงการจัดสรร เฉลี่ยประมาณ 2.76 ล้านบาท พอ ๆ กับในเขตกรุงเทพมหานครแต่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลง
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลมากที่สุดในเอเชีย ทั้งทั่วประเทศไทย กรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา นครโฮชิมินห์ซิตี้ ได้นำคณะนักวิจัยเก็บข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกาฏมัณฑุในระหว่างวันที่ 8-17 ธันวาคม 2554 และได้พบข้อมูลประกอบการพิจารณาของนักลงทุนไทยที่อาจสนใจไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกาฏมัณฑุ
          การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัยถึง 62 โครงการ ครอบคลุมหน่วยขาย 7,040 หน่วย รวมมูลค่า 19,408 ล้านบาท นับเป็นการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นผู้ดำเนินการ จากการสำรวจพบว่า ในขณะนี้มีหน่วยขายเหลืออยู่ 2,773 หน่วย ซึ่งถือว่าไม่มากนัก ราคาขายต่อหน่วยเป็นเงินประมาณ 2.76 ล้านบาท ซึ่งพอ ๆ กับในเขตกรุงเทพมหานคร คาดว่าในจำนวนนี้จะขายหมดในเวลาไม่นานมากนัก
          สำหรับบ้านเดี่ยวในกรุงกาฏมัณฑุ มีราคาเฉลี่ยประมาณ 4 ล้านบาท แต่ก็มีบ้านเดี่ยวราคาแพงคือประมาณ 8-10 ล้านบาทอยู่จำนวนหนึ่งเช่นกัน ส่วนทาวน์เฮาส์ราคาย่อมเยาลงมา คือเป็นเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท ส่วนห้องชุดมีราคา 2.64 ล้านบาท แต่ก็มีห้องชุดราคาแพง ขายในราคาตารางเมตรละ 70,000 บาท ซึ่งก็ยังต่ำมากหากเทียบกับไทย นอกจากนี้ยังมีที่ดินจัดสรรขาย ซึ่งขายดีพอสมควรอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในกรุงกาฏมัณฑุเป็นห้องชุดประมาณ 69%
          ภาวะตลาดยังไม่ถือว่าย่ำแย่นัก แต่การขายค่อนข้างช้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจเนปาลอยู่ในช่วงตกต่ำ  ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 15-17% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ประมาณ 11-12% ทั้งนี้ยกเว้นสถาบันการเงินจากต่างประเทศ ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่านี้ ประเด็นปัญหาสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยเนปาลก็คือ สถาบันการเงินกำลังเข้มงวดการอำนวยสินเชื่อ ทำให้โครงการต่าง ๆ ประสบปัญหาสภาพคล่องพอสมควร และผู้ซื้อบ้านจำเป็นต้องวางเงินดาวน์สูงถึงประมาณ 40%
          ดร.โสภณ กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เชื่อว่ามีโอกาสที่นักลงทุนไทยจะไปลงทุนสร้างบ้านจัดสรรหรือห้องชุดในกรุงกาฏมัณฑุ รวมทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศชานกรุงกาฏมัณฑุเช่นกัน ในอนาคตศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะจัดทัวร์อสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนไทยไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเนปาล รวมทั้งการระดมนักพัฒนาที่ดินเนปาลให้นำโครงการอสังหาริมทรัพย์มาทำโรดโชว์ในประเทศไทยและสิงคโปร์อีกด้วย เพราะในปี 2555 ประเทศเนปาลจะอนุญาตให้ต่างชาติซื้อห้องชุดได้แล้ว
          สำหรับท่านที่ประสงค์จะได้รับข้อมูลในรายละเอียดของผลการสำรวจนี้ ซึ่ง ดร.โสภณ จะได้นำเสนอในรายละเอียดพร้อมรายงานตารางสถิติสรุป ภาพถ่าย และแผนที่ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 ท่านสามารถติดต่อได้ที่ คุณภูวนัย สัตยาพิพัฒน์ ฝ่ายบริการลูกค้ารายใหญ่ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โทร.02.295.3905 Email: mkt@area.co.th อนึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 และมีความเป็นกลางโดยเคร่งครัด ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษา รายงานจึงออกมาตรงตามความเป็นจริง ทันทีและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved