อ่าน 1,316 คน
AREA แถลง ฉบับที่ 116/2554: 22 ธันวาคม 2554
ราคาที่ดินรอบรถไฟฟ้ากระฉูดแม้แต่สายบางบัวทอง

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

          แม้น้ำจะท่วม แต่ที่ดินริมรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาทุกปี ปีละนับสิบเปอร์เซ็นต์ แม้แต่สายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ ราคาก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นไปได้ในการเพิ่มเครือข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลมากที่สุดในเอเชีย ทั้งทั่วประเทศไทย กรุงกาฏมันฑุ กรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา และนครโฮชิมินห์ซิตี้ ได้แถลงว่า จากการประเมินราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ พ.ศ.2537 ที่ผ่านมา พบว่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงปี พ.ศ.2553-2554 แต่ราคาที่ดินตามสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นเท่าตัวขึ้นไป
          รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.7% ต่อปีในช่วงปี พ.ศ.2553-2554 โดยสถานีที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดก็คือสถานีหมอชิต โดยเพิ่มขึ้นเพียง 5.6% แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ 4% อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่เปิดเดินรถไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน ราคาที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพิ่มขึ้น 210% หรือราคาเปลี่ยนจาก 1 เท่าเป็น 3 เท่า โดยเฉพาะบริเวณสถานีนานา ราคาเพิ่มขึ้นถึง 270% เนื่องจากแต่เดิมบริเวณนี้อาจเป็นย่านการค้าเล็ก ๆ ของบริเวณสุขุมวิทซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยชั้นดี แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งการค้าสำคัญเชี่อมต่อกับเพลินจิต
          ในส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า BTS คือ ช่วงอ่อนนุข-แบริ่ง ราคาเพิ่มขี้นถึง 14.8% โดยเฉลี่ย โดยบริเวณอ่อนนุช ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 บาทต่อตารางวาในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น 19% ส่วนบริเวณซอยแบริ่ง ราคาเพิ่มขึ้นต่ำสุด แต่ก็ยังสูงถึง 11.1% ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังพบว่า สำหรับส่วนต่อขยายตากสิน-บางหว้า ราคาเพิ่มขึ้น 12.1% ในปี พ.ศ.2553-2554 โดยเพิ่มสูงสุดบริเวณถนนกรุงธนบุรีถึง 18% และเพิ่มต่ำสุดบริเวณบางหว้า ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายและขณะนี้มีราคาถึงตารางวาละ 110,000 บาทแล้ว ส่วนในพื้นที่ส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่ ราคาเพิ่มขึ้นเพียง 9.5% ทั้งนี้เพราะยังไม่ได้มีการก่อสร้างแต่อย่างใด
          สำหรับที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) ราคาเพิ่มขึ้นถึง 14.4% ในช่วงปี 2554 นี้ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารถไฟฟ้า BTS เสียอีก โดยสถานที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดก็คือสถานีบางซื่อ ซึ่ง ณ ปี พ.ศ.2554 ที่ดินมีราคา 170,000 บาทต่อตารางวา ส่วนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดก็คือสถานีสีลม การที่พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้นมากกว่ารถไฟฟ้า BTS ในปี 2554 เนื่องจากการพัฒนาอย่างเข้มข้นในบริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง และอื่น ๆ ซึ่งเน้นการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2548-2554 ที่ดินตามสถานีรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้น 90% ในขณะที่รถไฟฟ้า BTS เพิ่มขึ้น 128%
          นอกจากนี้ที่ดินริมรถไฟฟ้าสายสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ก็เพิ่มขึ้น 10.6% โดยเฉลี่ย รถไฟฟ้าบางซื่อ-บางใหญ่ ก็เพิ่มขึ้น 10.3% รถไฟฟ้าหัวลำโพง-บางแค ราคาก็เพิ่มขึ้น 11.2%  รถไฟฟ้าบางซื่อ-ท่าพระ ราคาเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้น 9.0% ส่วนรถไฟฟ้าสายบางซื่อ-ตลิ่งชัน ราคาเพิ่มขึ้นต่ำสุดคือ 7.9% แต่ก็ยังสูงกว่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพมหานคร 
          บริเวณที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ เช่น สถานคลองบางไผ่ ราคาก็เพิ่มขื้นเป็นตารางวาละ 60,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.1% สถานีตลาดบางใหญ่ ราคา 85,000 บาทต่อตารางวา หรือเพิ่มขึ้น 13.3% สถานีท่าอิฐ ก็เพิ่มขึ้น 11.8% เป็นต้น แม้จะมีปัญหาน้ำท่วมเช่นนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ก็ยังเชื่อว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้อีก 10% ในปี 2555 นี้
          การที่ที่ดินริมรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ แสดงนัยสำคัญว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติอย่างเด่นชัด ยิ่งหากสามารถเวนคืนที่ดินริมสถานีรถไฟฟ้ามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อประเทศชาติแล้ว ก็เท่ากับว่ารถไฟฟ้าสายดังกล่าวสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด การก่อสร้างรถไฟฟ้าใจกลางเมืองจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตอย่างมีแบบแผน ไม่รุกล้ำออกไปในพื้นที่ชนบทชานเมืองอีกด้วย

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved