ทศพล วชิรเดชากับความสำเร็จของตลาดนัดเลียบด่วน
  AREA แถลง ฉบับที่ 770/2564: วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 คุณทศพล วชิรเดชา เจ้าของตลาดนัดเลียบด่วน กรรมการผู้จัดการ บจก.แอล แอนด์ ที แอสเสท ได้อนุญาตให้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพาคณะไปดูงานตลาดนัดเลียบด่วน โรงเรียนจึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ

            ท่านสามารถมาเรียนหลักสูตร การพัฒนาตลาดนัดตลาดสดได้ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โปรดดูตาม link นี้: https://www.trebs.ac.th/th/1/Seminar:-How-to-Develop-Market

อ่าน 4,011 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved