ไหว้พระเกาะลอย ศรีราชา
  AREA แถลง ฉบับที่ 774/2564: วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ท่านเคยไปเกาะลอย ศรีราชาหรือไม่ วันนี้ ดร.โสภณพาเที่ยวเกาะลอย ศรีราชา พร้อมขึ้นเขาไปไหว้พระบนยอดเขาของเกาะลอย

            ในระหว่างที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะกรรมการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ไปร่วมงานประชุมสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยที่ศรีราชา จึงได้มีโอกาสไปไหว้พระที่วัดเกาะลอย ศรีราชา มาดูบรรยากาศบนเกาะลอยกัน

อ่าน 1,298 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved