ตรวจติดตามคุณภาพระบบ ISO 9001:2015
  AREA แถลง ฉบับที่ 780/2564: วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             วันนี้ ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งมีการตรวจประเมินทุก 6 เดือนเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมี ดร.โสภณ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ร่วมประชุมกับคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย  

            นโยบายคุณภาพของศูนย์ข้อมูลก็คือ “AREA ยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยจรรยาบรรณที่ซื่อสัตย์และเป็นกลาง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”

อ่าน 875 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved