หน้าหนาว กทม.กับฮานอยต่างกัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 781/2564: วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว ในกรุงเทพมหานครและฮอนอยแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อาจแตกต่างไปตามภูมิประเทศ

            ในฐานะที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เคยไปเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เวียดนาม และต้องไปประจำการอยู่ที่กรุงฮานอยนานนับเดือน จึงสังเกตพบว่าในกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับฮานอยนั้น มักจะหนาวแบบแห้งๆ แต่ในฮานอย นอกจากจะหนาวแล้ว  มักมีลมฝนมาเป็นระยะๆ ด้วย  นี่คือความแตกต่าง

            ทั้งนี้สาเหตุของความต่างก็คือ แม้ว่าความหนาวเย็นจะมาจากความกดดันอากาศสูงจากจีน ผ่านลงมาทางใต้แล้ว ในกรุงฮานอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือยังพัดผ่านอ่าวตังเกี๋ย ทำให้หอบเอาไอน้ำมาด้วย จึงทำให้ฝนตกและมีความหนาวเย็นและชื้นแฉะเป็นประจำในกรุงฮานอยนั่นเอง กรณีนี้แตกต่างจากไทยที่เป็นลมหนาวแห้งๆ ซึ่งไทยอาจเรียกเป็น “หน้าแล้ง” ในช่วงหน้าหนาวนั่นเอง

อ่าน 916 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved