เป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นไม่ยากอย่างที่คิด
  AREA แถลง ฉบับที่ 785/2564: วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                  เป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ยืนยันว่าการเป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ว่าเลือกทำเลถูก-ตั้งราคาเหมาะสมย่อมสำเร็จอย่างแน่นอน ที่สำคัญการทำธุรกิจมีธรรมชาติอยู่ที่การขยายตัวจากเล็กสู่ใหญ่ อย่างไรก็ตาม จุดตายของนักพัฒนาที่ดินก็มี พึงสังวร

อ่าน 974 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved