สวนคลองช่องนนทรีแพงไปหรือไม่
  AREA แถลง ฉบับที่ 787/2564: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี แพงไปหรือไม่ มีนักวิชาการหลาท่านตั้งคำถาม ในกรณีนี้ เราควรให้กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสชี้แจงพร้อมแบบก่อสร้างในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ให้ความเห็นว่าในการพิจารณาว่าค่าก่อสร้างแพงไปหรือไม่ อาจต้องใช้การเปรียบเทียบบางอย่าง แต่ก็เป็นเพียงคร่าวๆ อาจต้องอาศัยแบบก่อสร้างในรายละเอียดจากกรุงเทพมหานครในการพิจารณาของสังคม 

 

 

อ่าน 1,247 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved