กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านชุดใหม่
  AREA แถลง ฉบับที่ 790/2564: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              ขณะนี้สมาคมผู้ซื้อบ้านได้มีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว โดยมี ดร.โสภณ เป็นนายกสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อให้ความรอบรู้แก่ผู้ซื้อบ้านและประสานประโยชน์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้ขายบ้าน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านชุดที่ 3 โดยก่อนหน้านี้ ดร.โสภณ แสดงความจำนงที่จะให้ท่านอื่นมาเป็นนายกฯ แทน แต่ที่ประชุมยังมอบหมายให้ ดร.โสภณ เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัยเป็นสมัยสุดท้ายก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป  ดร.โสภณ เพียงหวังตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและไม่คิดจะ “ยึดติด” กับตำแหน่ง

            สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้:

            นายโสภณ พรโชคชัย                                นายกสมาคม

            นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                             อุปนายกสมาคมคนที่ 1

            นายสัมพันธ์ รัฐแพทย์                               อุปนายกสมาคมคนที่ 2

            นายวิญญู วรัญญู                                      อุปนายกสมาคมคนที่ 3

            นายณรงค์พล เสนาะดนตรี                        กรรมการ

            นางวีณา อุปัทยา                                     กรรมการ

            นายบุญชนะ บุญเลิศ                                 กรรมการ

            นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล                              กรรมการ

            นายกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์                           กรรมการและนายทะเบียน

            นางวิไลพรรณ หลวงยา                             กรรมการและประชาสัมพันธ์

            นางวรรณา พูนปาน                                 กรรมการและเหรัญญิก

            นายเลิศยุทธ ทองวินิจ                               กรรมการและปฏิคม

            น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน                               กรรมการและเลขานุการ  

            โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมได้ที่ www.thaihomebuyers.org

อ่าน 906 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved