ดร.โสภณประชุมด้านแรงงานร่วมกับ ILO
  AREA แถลง ฉบับที่ 795/2564: วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              เมื่อวันศุกร์ที่ 26-เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ไปประชุมการจ้างงานในประเทศไทย: การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานระหว่างและหลังการราดของ COVID-19 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา

 

อ่าน 958 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved