ตึกหัวลำโพง 105 ปี ทุบทิ้ง เก็บไว้ หรือมีทางเลือกอื่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 800/2564: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

               มาฟังความเห็นของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เกี่ยวกับการจัดการตึกหัวลำโพงที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลา 105 ปีแล้ว ว่าควรจะทำอะไรดี บ้างว่าต้องทุบทิ้ง บ้างต้องการรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่

 

อ่าน 1,454 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved