ระวังที่รางรถไฟในเมืองจะโดนกฎหมู่ยึดไป
  AREA แถลง ฉบับที่ 801/2564: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เมื่อไม่มีรถไฟวิ่งจากบางซื่อมาหัวลำโพงแล้ว ที่ดินตามรางรถไฟเดิมจากยศเสถึงบางซื่ออาจไม่ปลอดภัย อาจถูกพวก “กฎหมู่” ยึดไปเป็นของส่วนตัว โดยอ้างความ (อ)ยากจน ก็เป็นไปได้ โปรดพิจารณาความเห็นของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เกี่ยวกับเรื่องนี้

อ่าน 1,172 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved