พาชมบ้านลุงโฮ อุดรธานี
  AREA แถลง ฉบับที่ 811/2564: วันอังคารที่ 07 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              ดร.โสภณพาชมบ้านลุงโฮ อุดรธานี หรือแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์)

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จัดทำคลิปพาชมบ้านลุงโฮ อุดรธานี ลองดูว่าเป็นอย่างไร
 

แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์) อยู่บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ถนนอุดรธานี-กุดจับ (ติดกับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2) ตำบลเชียงพิณ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือลุงโฮแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเดินทางเข้ามาอาศัยในจังหวัดอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2471 เพื่อดำเนินงานทางการเมืองและขอรับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของเวียดนามจากฝรั่งเศส ท่านได้สร้างบ้าน ทำเกษตรกรรม อบรมและฝึกอาวุธให้กับผู้ติดตามและชาวเวียดนามเพื่อต่อสู่กับฝรั่งเศส และได้พาชาวเวียดนามไปร่วมก่อสร้างวัดโพธิสมภรณ์และวัดทิพยรัฐนิมิตรในช่วงต้นปี พ.ศ. 2472 จากนั้นออกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และกลับไปยังเวียดนามเพื่อดำเนินการต่อสู่กับฝรั่งเศสจนได้รับเอกราช ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488
 

ในเวลาต่อมาลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินประวัติศาสตร์แปลงนี้ แล้วมอบให้ทางจังหวัดอุดรธานีจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีการจำลองอาคารบ้านพักของลุงโฮที่มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวก่อสร้างแบบง่าย ๆ ฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะ มุงด้วยจาก สร้างติดพื้นดิน ปูพื้นด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในบ้านจำลองข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของลุงโฮ ส่วนด้านนอกจำลองเล้าหมู เล้าไก่ ยุ้งข้าว และแปลงผักเอาไว้ ติดกับอาคารบ้านพักเป็นอาคารชั่วคราวเปิดโล่งที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ภาพถ่ายเก่า รวมไปถึงนิทรรศการ “ลุงโฮในเมืองไทยและจังหวัดอุดร”

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และเป็นจุดหนึ่งในแผนที่ประวัติศาสตร์อันสำคัญของท่านโฮจิมินห์ในต่างแดน พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูล โทร. 08 7437 7852 (ลุงแดง), 09 1369 6953 การเดินทาง จากอำเภอเมืองอุดรธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2263 (อุดรธานี-กุดจับ) ถึงกิโลเมตรที่ 14 เลี้ยวซ้ายเข้าไป 500 เมตร
 

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Attraction/แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์-โฮจิมินห์

อ่าน 1,355 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved