ณ ลานเบิ่งลาว ศรีเชียงใหม่
  AREA แถลง ฉบับที่ 815/2564: วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              ลานเบิ่งลาวอยู่ไหนเอ่ย ศรีเชียงใหม่คืออะไร อยู่จังหวัดใด ดร.โสภณมาไขให้ทราบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยี่ยมชมลานเบิ่งลาวซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาว ลานเบิ่งลาวนี้อยู่ในอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

อ่าน 1,092 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved