สมพงษ์ ช่วยแสง เล่าเรื่องอุทยานภูพระบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 816/2564: วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            ดร.โสภณไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พบคุณสมพงศ์ ช่วยแสง เจ้าหน้าที่อุทยาน เล่าเรื่องให้ฟัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยี่ยมเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พบคุณสมพงศ์ ช่วยแสง เจ้าหน้าที่อุทยาน เล่าเรื่องให้ฟัง สมพงษ์ ช่วยแสง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานเล่าเรื่องอุทยานภูพระบาท

อ่าน 747 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved