ไหว้พระ ดูหมอกที่วัดผาตากเสื้อ หนองคาย
  AREA แถลง ฉบับที่ 817/2564: วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เคยไปหรือยังวัดผาตากเสื้อ ดร.โสภณไปเยือนพร้อมเดินสกายวอร์คมาแล้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยี่ยมเยือนวัดผาตากเสื้อ มาเที่ยวชมกัน

อ่าน 903 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved