ดร.โสภณเป็นประธานสาขาผู้เขี่ยวชาญใน FIABCI
  AREA แถลง ฉบับที่ 819/2564: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             ดร.โสภณได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสาขาผู้เขี่ยวชาญใน FIABCI ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิก 70 ประเทศทั่วโลกทั้งนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ฯลฯ
 

เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมประจำปีของ FIABCI  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธาน FIABCI ประจำประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสาขาผู้เขี่ยวชาญใน FIABCI
 

FIABCI ก็คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล ตั้งอยู่ในกรุงปารีส FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมาย ฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 66 ประเทศ มีสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก FIABCI ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2491
 

            สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินประกอบด้วย รางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยู่อาศัยความสูงระดับกลาง ที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่อยู่อาศัยอาคารชุดแนวสูง นิคมอุตสาหกรรม ผังเมือง รีสอร์ท โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน สิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูเมือง/อาคาร) เป็นต้น
 

            นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ โดยเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเซียก็ยังมีงาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress โดย 2017 จะจัด ณ นครบูซาน และยังมีการเชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งยังมีโปรแกรมการศึกษา “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation และ “FIABCI Diploma”

อ่าน 779 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved