สหภาพแรงงานผู้ประเมินค่าพบคุณไวทิต ศิริสุวรรณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 821/2564: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             คุณไวทิต ศิริสุวรรณ อดีตประธานกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ และอดีตประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและ สถาบันการเงิน จะมาให้ความรู้การตั้งสหภาพแรงงานผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 19:30 น.
 

ขอเรียนเชิญผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ลูกจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องในบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน หรือผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ที่เป็นระดับลูกจ้าง (ไม่ใช่เจ้าของหรือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท) เข้าร่วมประชุม zoom เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงานประเมินค่าทรัพย์สิน
 

การมีสหภาพแรงงานรวมผู้ประเมินจากทุกบริษัทเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดการส่งเสริมนักวิชาชีพผู้ประเมิน มีตัวตน มีพลังมากขึ้น ช่วยกันจัดสวัสดิการ และจัดการศึกษากันเองให้สอดคล้องกับความต้องการและในราคาถูก

โดยการรวมตัวเป็นสหภาพนี้ จะ

            1. เป็นการพัฒนาความร่วมมือกับ "นายจ้าง" อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจร่วมกัน

            2. ทำให้ผู้ประเมินมีอิสระทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

            3. สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพโดยผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

            4. สร้างความโปร่งใสในวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

            5. คุ้มครองสิทธิของ "ลูกจ้าง" โดยความร่วมมือร่วมกัน

            6. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 

สำหรับกำหนดการประชุม เป็นดังนี้:

            19:30   เปิดการประชุม

                        ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

            19:45   ประโยชน์ของการมีสหภาพแรงงานสำหรับพนักงาน

 คุณไวทิต ศิริสุวรรณ อดีตประธานกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ และอดีตประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและ สถาบันการเงิน

            20:15   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

            20:30   ปิดการประชุม
 

            ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมผ่าน zoom ดัง link ต่อไปนี้: https://bit.ly/32PCHTJ
 

            Meeting ID: 819 7511 4071

            Passcode: Q0ir4w


            หรือดูจากการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai Appraisal and Estate Agents Foundation สามารถเข้าชม live ได้ตาม link นี้ https://www.facebook.com/Thai.Appraisal.and.Estate.Agents.Foundation

อ่าน 953 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved