ไม้ด่างกับแม่สังวาลย์ แม่ประสาน ต อาฮี ท่าลี่ จ เลย
  AREA แถลง ฉบับที่ 823/2564: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             ท่านรู้จักไม้ด่างหรือไม่ เป็นที่นิยมและราคาสูงกว่าไม้ทั่วไป มาฟังจากปากคำของผู้ขายรุ่นยายกัน

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สัมภาษณ์แม่ประสาน ชาคำรุณ และแม่สังวาลย์ อุนา แห่ง ต อาฮี อ ท่าลี่ จ เลย มาชมกัน

อ่าน 878 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved