ดร.โสภณพาชมด่านพรมแดนไทยลาว 3 แห่ง
  AREA แถลง ฉบับที่ 824/2564: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปชนด่านข้ามแดนไทยลาว 3 แห่ง ลองมาดูกัน

อ่าน 937 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved