รู้จักไหม พันโขดแสนใคร้-หนองปลาบึก
  AREA แถลง ฉบับที่ 826/2564: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           พันโขดแสนใคร้-หนองปลาบึก ในจังหวัดหนองคาย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปชมพันโขดแสนใคร้-หนองปลาบึก ในแม่น้ำโขงยามหน้าแล้ง และอาจจะตลอดไปนับแต่จีนสร้างเขื่อนเก็บน้พไว้ใช้เอง แก่งต่างๆ มีมากขึ้น

อ่าน 857 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved