มเหสักข์ ต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  AREA แถลง ฉบับที่ 827/2564: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

               เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนต้นมเหสักข์ ต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หลงเหลือจากการทำไม้ในอดีต

อ่าน 879 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved