เที่ยว ‘แพะเมืองผี’ จ แพร่
  AREA แถลง ฉบับที่ 828/2564: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวลือชื่อ เคยเป็นที่ทิ้งขยะ

             เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนแพะเมืองผี จังหวัดแพร่

             จากปากคำของผู้เคยอยู่ที่นี่ เล่าว่า ในปี 2516 ที่นี่เป็นที่รกร้าง ไม่มีต้นไม้อะไรเลย มีคนแอบเอาขยะมาทิ้ง ต่อมามีผู้เห็นคุณค่าของที่นี่ จึงมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นวนอุทยานเมื่อปี 2524 เริ่มมีการปลูกต้นไม้ หลังจากผ่านไป 40 ปี (ณ พ.ศ.2564) ต้นไม้ก็งอกงามอย่างที่เห็นโดยรอบ

อ่าน 927 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved