ดร.โสภณบริจาคเบี้ยประชุมไฟฟ้าถ่านหิน
  AREA แถลง ฉบับที่ 833/2564: วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะกรรมการในโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ กระทรวงพลังงาน ได้บริจาคเงินค่าเบี้ยประชุม 6,500 บาทให้กับมูลนิธิมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ดร.โสภณรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนี้เพื่อสนับสนุนการมีไฟฟ้า (จากถ่านหิน) แก่ประชาชนในภาคใต้ โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงบริจาคเบี้ยประชุมทุกครั้งแก่มูลนิธิต่างๆ เสมอมา

อ่าน 792 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved