ดร.สุชัชวีร์เข้าใจผิดเรื่องไอนสไตน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 837/2564: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                  ตามที่ ดร.สุชัชวีร์อ้างว่าอาจารย์ของตนคือ Prof.Herbert ที่ใช้นามสกุลว่า Einstein เป็นหลานของไอนสไตน์นั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มาช่วยไขความจริง

อ่าน 1,182 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved