ดร.สุชัชวีร์ไม่ใช่เจ้าของแนวคิดรถไฟฟ้าคนแรกของไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 838/2564: วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                ตามที่ ดร.สุชัชวีร์กล่าวว่าตนเองเป็นเจ้าของแนวคิดรถไฟฟ้าคนแรกในประเทศไทย ท่านอาจเข้าใจผิด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จึงขออนุญาตนำหลักฐานมาให้พิจารณา

อ่าน 4,940 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved