ใครอยากได้บ้าง หนังสือมาตรฐานประเมินค่าทรัพย์สินยุโรป
  AREA แถลง ฉบับที่ 839/2564: วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เมื่อเร็วๆ นี้ Mr Bertrand Wasels จาก the European Group of Valuers’ Associations (TEGOVA) ได้เดินทางมามอบหนังสือ 2 เล่มให้กับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หนังสือ 2 เล่มนี้คือ European Valuation Standards ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2563 และ European Business Valuation Standards (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) พ.ศ.2563  ท่านใดประสงค์จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ดูได้ตาม link นี้

 

 

European Business Valuation Standards (1st Edition, 2020)
https://tegova.org/european-business-valuation-standards-ebvs

 

อ่าน 1,001 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved