นายกฯ ประยุทธ์กับการเลี้ยงไก่และบิล เกตส์
  AREA แถลง ฉบับที่ 842/2564: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            นับเป็นความคิดที่ “เก๋ไก” อีกครั้งหนึ่งที่นายกฯ แนะนำให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แต่ก็กลับกลายเป็นว่าถูกจับได้ว่านี่เป็นการลอกความคิดของนายบิล เกตส์มาอีกทีหนึ่ง และกลายเป็นความคิดที่ไม่ได้ผล นายกฯ ควรคิดใหม่ในการหาทีมเศรษฐกิจและทีมที่ปรึกษาใหมได้แล้ว

            หลังจากที่นายกฯ แนะนำให้เลี้ยงไก่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่นายกฯ กล่าวให้ประชาชนเลี้ยงไก่บ้านละ 2 ตัว นั้น นายกฯ มีความตั้งใจดี ต้องการให้ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ โดยนายกรัฐมนตรีเสนอแนะการเลี้ยงไก่ เพราะเป็นวิถีชีวิตพี่น้องคนไทยในต่างจังหวัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อประกอบอาหารกินเองภายในครอบครัว <1>

            ในขณะเดียวกัน หลังจากที่นายกฯ พูดได้ไม่นานและมีผู้โต้แย้ง ก็ปรากฏว่ามีผู้นำหลักฐานมาให้ดูว่านายบิล เกตส์ ก็เคยแนะนำให้ประชาชนที่ยากจนเลี้ยงไก่ “แต่หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 ได้มีคำถามไวรัลในโลกโซเชียลว่า “ถ้ามีรายได้แค่วันละ 2 ดอลลาร์ จะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น” จึงทำให้ “Bill Gates” ผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลก Microsoft ได้ตอบในบล็อกของตัวเองว่า “ผมจะเลี้ยงไก่”พร้อมให้เหตุผลเอาไว้ว่าจริง ๆ แล้ว เรื่องนี้ไม่มีหลักการตายตัวเพราะความยากจนของผู้คนทั่วโลกแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ที่เลือก “เลี้ยงไก่” นั่นก็เพราะดูแลง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่มากในการดูแล ไก่กินอะไรก็ได้ที่อยู่บนพื้น (แต่หากคุณให้อาหารที่ดี พวกมันก็จะโตเร็วขึ้น) และเมื่อไก่ที่เลี้ยงเพิ่มจำนวน ก็แค่ทำกรงเพิ่มขึ้นตามจำนวน จะทำจากไม้หรือลวดธรรมดา ๆ ก็ได้ และวัคซีนของไก่ก็มีราคาถูกมาก” <2>

            กรณีนี้แสดงชัดว่านายกฯ คง “ลอกการบ้าน” จากบิลเกตส์มาอีกทีหนึ่ง  ท่านนายกฯ ก็คงไม่ได้คิดเอง  คนที่คิด “ลอกการบ้าน” ก็คือทีมที่ปรึกษาหรือทีมเศรษฐกิจของท่านนั่นเอง  แต่ทั้งนี้ทางนักวิชาการของ London School of Economics and Political Science ได้ออกมาโต้ว่าความคิดเช่นนี้ของบิล เกตส์ ไม่ได้ผล  กลไกตลาดก็ไม่เอื้ออำนวย <3>  อย่างประเทศโมซัมบิก ปรากฏว่าแม้บิล เกตส์จะส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ ปรากฏว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวของประชาชนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย

            “บิล เกตส์” ออกแนวคิดนี้มาตั้งแต่ปี 2559 แต่ก็มีคนอื่นที่ “ลอกการบ้าน” มาก่อนนายกฯ นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของปากีสถาน โดยในปี 2561 ก็เสนอให้ประชาชนเลี้ยงไก่เหมือนกัน <4>  และพอถูกผู้คนวิจารณ์หนักเข้า ท่านก็อ้างอิง “บิล เกตส์” เพื่อ “ปิดปาก” ผู้เห็นต่าง  แต่นายกฯ ปากีสถานรายนี้ก็นับว่า “โอ่อ่า เปิดเผย” ว่าตนได้ “ลอกการบ้าน” มาอย่างไม่ต้องปิดบังอะไรเพื่อหวังว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้  แต่นายกฯ ไทยเรายังไม่ออกมาบอกว่า “ลอกการบ้าน” เพียงแต่มีกระแสชี้ให้เห็นว่า “บิล เกตส์” ก็เคยเสนออย่างนี้เพื่อหวัง “ปิดปาก” ผู้วิจารณ์เหมือนกัน

            อย่างไรก็ตามในข้อเสนอของ “บิล เกตส์” นั้น เขาเสนอให้แก่ประชาชนผู้แสนจะยากไร้ในอาฟริกาที่มีรายได้ต่อวันเพียงวันละ 2 เหรียญสหรัฐหรือ 64 บาท ซึ่งถือเป็นเส้นความยากจนสากล  แต่คนไทยเราไม่ได้คนยากจนปานนั้น เราอยู่ในระดับ “รายได้ปานกลาง” ของโลก  ที่สำคัญ คนไทย 50% อยู่ในเขตเมือง จะไปเลี้ยงไก่ได้อย่างไร  ยิ่งถ้าดูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรราวครึ่งหนึ่งอยู่ในอาคารชุด หรือแฟลตเช่าซึ่งแม้แต่เลี้ยงนกหรือสัตว์เลี้ยงเขายังห้ามเลย  จะไปเลี้ยงไก่ไว้ 2 ตัวได้อย่างไร

            ส่วนประชาชนอีกครึ่งหนึ่งของไทยที่อยู่ชนบท ก็ปรากฏว่าคงมีเป็นจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ไว้เช่นกัน แต่ก็คงไม่สามารถแก้ไขความยากจนด้วยไก่ได้  ฐานะทางเศรษฐกิจของคนชนบทไทยก็ยังคงยากจนต่อไป และทำให้จำนวนคนยากจนของคนไทยกลับเพิ่มมากขื้นเสียอีก โดยจากรายงานเรื่องสถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ำปี 2563 ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำขึ้นล่าสุด พบว่า ในปี 2563 สัดส่วนคนจนที่ดูจากเส้นความยากจน เพิ่มขึ้นเป็น 6.84% จากปี 2562 ที่อยู่ที่ 6.24% คิดเป็นจำนวนคนจน 4.8 ล้านคน จากปี 2562 มีจำนวน 4.3 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 5 แสนคนจากปีก่อนหน้า <5>

            การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของนายกฯ โดยการ “ลอกการบ้าน” จาก “บิล เกตส์” จึงไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้  ทางแก้สำคัญทางหนึ่งของท่านนายกฯ ก็คือควรลองเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและทีมที่ปรึกษาดูบ้าง เผื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่านี้

            ขอให้นายกฯ โชคดี

 

               มาชมคลิปที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ชี้แจงให้เห็นว่านายกฯ ประยุทธ์ใช้แนวคิดของนายบิล เกตส์ในการแนะนำให้ประชาชนเลี้ยงไก่ โดยไม่รู้ว่าเขาแนะนำเฉพาะชาวอัฟริกันที่จนสุดๆ แต่คนไทยครึ่งหนึ่งอยู่เมือง อยู่คอนโด จะเลี้ยงยังไง ตจว ก็เลี้ยงไก่กันอยู่แล้ว รวยขึ้นซะที่ไหน


อ้างอิง

<1> โฆษกรัฐบาลวอนโซเซียลเข้าใจเป้าหมาย “นายกฯ” ต้องการแก้ปัญหาความยากจน ลดหนี้สินครัวเรือน เพิ่มรายได้ ด้วยรูปแบบ/วิธีการ ที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถทำได้ https://spm.thaigov.go.th/CRTPRS/spm-sp-layout6.asp?i=71111%2E72325702112113121111311

<2> ย้อนคำพูด “Bill Gates” เลี้ยงไก่แก้ปัญหาความยากจน. https://www.nationtv.tv/news/378856827

<3> โปรดดู Why Bill Gates’ chickens will not end African poverty. https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2016/07/19/will-bill-gates-chickens-end-african-poverty/

<4> โปรดดู PM Imran cites Bill Gates' poultry initiative to silence 'chicken formula' critics. https://dunyanews.tv/en/Pakistan/468557-PM-Imran-Bill-Gates-poultry-initiative-silence-chicken-formula-critics

<5> คนจนไทยเพิ่มขึ้น 5 แสนคน ปัตตานี ติดท็อปเทนตลอด 17 ปี. ประชาชาติธุรกิจ. 29 พฤศจิกายน 2564. https://www.prachachat.net/general/news-811446

อ่าน 1,042 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved