หมอยงพูดจริงหรือเรื่ององค์การอนามัยโลกกับวัคซีนสูตรไขว้
  AREA แถลง ฉบับที่ 843/2564: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           จริงหรือที่องค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำฉีดวัคซีนสูตรไขว้ใช้โดยใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ของไทยตามที่หมอยงอ้าง มาชมคลิปที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไปศึกษาข้อมูลมาเผยแพร่

 

อ่าน 1,160 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved