พบเกษตรกรดีเด่น คุณปราณี สังอ่อนดี
  AREA แถลง ฉบับที่ 851/2564: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เกษตรผสมผสานกับคุณปราณี สังอ่อนดี เกษตรกร บัณฑิตเกียรตินิยม ผู้ผันตัวเองมาทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนเกษตรผสมผสานฉะเชิงเทราของคุณปราณี และคุณสมโภช สังอ่อนดี บัณฑิตเกียรตินิยมผู้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562 ณ ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา มาเรียนผู้สร้างผลกำไรนับแสนๆ จากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

อ่าน 964 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved