สวนจิตร์นิยมกับ อ เกรียงศักดิ์ อุดมสิน และบุตร
  AREA แถลง ฉบับที่ 852/2564: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

                มาพบกับสวนจิตร์นิยมกับ อ เกรียงศักดิ์ อุดมสิน และบุตร (ปิยะพัทธ์ บุณยกร กุลปรียา) เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนสวนจิตร์นิยม ได้กับ อ เกรียงศักดิ์ อุดมสิน เจ้าของสวน และรองประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ท่านให้ความกรุณาบรรยายเกี่ยวกับสวนจิตร์นิยม พร้อมบุตร คือ คุณปิยะพัทธ์ (Civil) คุณบุณยกร (Engi) และคุณกุลปรียา (Neer) รวมเป็น Civil Engineer.

อ่าน 1,047 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved