พบคุณนำชัย วิวัฒน์เจริญกิจ ผจก.สหกรณ์สวนยางบ่อทอง
  AREA แถลง ฉบับที่ 855/2564: วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             มาพบคุณนำชัย วิวัฒน์เจริญกิจ ผู้จัดการ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ผู้บุกเบิกการทำสวนยางพาราในบ่อทองเป็นรายแรกๆ

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้พบกับคุณนำชัย วิวัฒน์เจริญกิจ ผู้จัดการสหกรณ์ และคุณธร ผู้อำนวยในสหกรณ์แห่งนี้ด้วย ท่านให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการทำธุรกิจค้ายาง

อ่าน 1,251 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved