สวนไผ่พรประเสริฐ โดยคุณต๊ะ วิรุตน์ เหลืองอ่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 856/2564: วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              สวนไผ่พรประเสริฐ เป็นสวนไผ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรร่วมปลูกในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ดำเนินการโดยคุณต๊ะ หรือคุณวิรุตน์ เหลืองอ่อน

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนสวนพรประเสริฐ (www.facebook.com/pornprasert.garden) พบคุณต๊ะ วิรุตน์ เหลืองอ่อน ซึ่งท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสวนไผ่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ในสวนของท่านยังมีไม้ด่าง และอื่นๆ อีกหลายรายการ ลองไปเยี่ยมชมได้นะครับ

อ่าน 1,229 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved