ดูไม้ด่างร้านปราจีนไม้ประดับ คุณอนุชสรา เหลืองอร่าม
  AREA แถลง ฉบับที่ 858/2564: วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             ไม้ด่างกำลังดังเป็นอย่างมาก ท่านทราบไหมว่ามีกลไกตลาดอย่างไร ราคาจะโดดขึ้นหรือลงอย่างไร เราพึงรู้ก่อนเสียรู้

             เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนร้านปราจีนไม้ประดับ (https://bit.ly/3mB5OkD) ที่ดำเนินการโดยคุณอนุชสรา เหลืองอร่าม (https://bit.ly/3sAdlnQ) มาดูว่าตลาดไม้ด่างจะมีอนาคตอย่างไร (จะเหมือนจตุคามรามเทพหรือไม่)

อ่าน 1,084 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved