รู้จักตลาดตั้งจิตนุสรณ์ จังหวัดน่าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 860/2564: วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ อยู่ในเขตอำเภอเมือง ใจกลางจังหวัดน่าน เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดสะอ้าน มีการบริหารอย่างมืออาชีพ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการตลาดตั้งจิตนุสรณ์ พร้อมมาชมตลาดแห่งนี้กัน

อ่าน 1,599 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved