จงมีแนวคิดปฏิวัติ อย่าตกเป็นทาสสินค้าแบรนด์เนม
  AREA แถลง ฉบับที่ 864/2564: วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

             เห็นกรณีการซื้อขายกระเป๋ามีแบรนด์เนมที่นิยมในขณะนี้และมีการปลอมกันมากมาย  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ผู้ประเมินค่า “แบรนด์” ขอให้ข้อคิดเกี่ยวกับการมีแนวคิดปฏิวัติ ไม่ตกเป็นทาสสินค้าแบรนด์เนม

 

จงมีแนวคิดปฏิวัติ อย่าตกเป็นทาสสินค้าแบรนด์เนม

             ผู้คนมากมมายชอบใช้สินค้าที่มีแบรนด์เนม เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ก็เพียงเพื่อยกตัวเองให้เหนือผู้อื่น  นี่เป็นแนวคิดน้ำเน่าแบบเก่าๆ แบบศักดินาที่มุ่งเหยียดบุคคลอื่น

             ยิ่งพวกที่มุ่งอวดร่ำอวดรวย พวกนี้รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในการหาวัตถุมาประดับ บ้างก็ต้องไปกู้ ไปเช่า ไปยืมคนอื่นมาเพื่อให้ตนดูดี คนรวยจริงมักไม่อวด

             เราพึงมองให้ทะลุปรุโปร่งว่าพวกเขาไม่มีอะไรดีที่จะอวด จึงต้องพึ่งวัตถุภายนอกมาอวด  พวกนี้น่าสงสาร

             เราต้องไม่เป็นทาสของสินค้าแบรนด์เนม เราต้องเก็บหอมรอมริบจนรวยแล้วค่อยเสพสุข

             เราต้องภูมิใจในความประหยัด มัธยัสต์ และผลของการสะสม เราต้องภูมิใจในความกตัญญูรู้คุณ เราต้องภูมิใจในความรู้ ไม่ใช่เปลือกนอกที่ไม่ยั่งยืนและรังแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเอง

             ส่วนใครรวยจริง มีฐานะจริง เราก็พึงอนุโมทนา และตระหนักว่าสักวันเราก็จะมีเมื่อเราประหยัดและรู้จักลงทุน

 

อ่าน 897 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved