๙ มงคล BETTER FASTER STRONGER
  AREA แถลง ฉบับที่ 154/2567: วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

ชวนชาวเก้ามงคล มาสนุกรับปีใหม่ แล้วไปสัมผัสเส้นทาง OUTING ประจำปี 2566 ที่เมืองพัทยา  ภายใต้ตีม BETTER FASTER STRONGER ทำกิจกรรม Team Building   เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร      

 

 

 

BETTER FASTER STRONGER นำทีมโดย  ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO และ นางสาวสุดากาญจน์   สุคนธ์พงษ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมนำทีมงานเก้ามงคล กรุ๊ป สู่เมืองพัทยา ทำกิจกรรม Team Building   ผ่านกิจกรรมโหด มันส์ ฮา ร่วมกัน ได้รู้แนวคิดของผู้บริหาร เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเมือง พัทยา ที่เปิดประสบการณ์ อย่างครบรส อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

 

พร้อมเปิดตัวเสื้อยืด รุ่น BETTER FASTER STRONGER  เป็นเสื้อยืดสำหรับทำงาน  UPCYCLE  โดย เสื้อ 1 ตัวผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 8 ขวด ซึ่งเป็นเหมือนรางวัลตอบแทนคืนสู่พนักงานเก้ามงคลทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะภายในองค์กร โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อตอบรับนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ บริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป ที่ให้ความสําคัญและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บจก.เก้ามงคลจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และยังมีการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาผลิตเสื้อผ้า เป็นวิธีการลดปริมาณขยะ ช่วยลดโลกร้อนที่น่าชื่นชม ซึ่ง AREA แถลงได้นำมาเผยแพร่เป็นตัวอย่างและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป

อ่าน 182 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved