เก้ามงคล ก้าวปันสุข
  AREA แถลง ฉบับที่ 159/2567: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            เก้ามงคล ก้าวปันสุข ร่วมส่งต่อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน สู่น้องๆ ที่อยู่โรงเรียนใน พื้นที่จังหวัดนครปฐม            ด.ร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมเก้ามงคล ก้าวปันสุข  ร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล

 

 


            โครงการ  เก้ามงคล ก้าวปันสุข ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในกิจกรรม นี้ทีมงาน เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมส่งต่อ บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา กีฬา และ มื้ออาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนพลอยจารุจินดา จังหวัดนครปฐม เมื่อวัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งความสุข และ มอบคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แก่น้องๆ นักเรียนทุกท่าน

 

 

                                         

อ่าน 692 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved