การจัดทำราคาไม้ขุดล้อมแก่งคอยปี 2567
  AREA แถลง ฉบับที่ 164/2567: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

 

            เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2567 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประะธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และคณะ ได้ไปศึกษาเพื่อการกำหนดราคากลางไม้ขุดล้อมปี 2567 ณ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิ

 

            มูลนิธิได้จัดทำราคากลางไม้ขุดล้อมมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2567 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว และจะได้นำเสนอผลการศึกษาในเร็วๆ นี้

 

อ่าน 3,304 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved