ฟิลิปปินส์มาอบรมที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 169/2567: วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

         ในระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2567 มีคณะผู้บริหารจากประเทศฟิลิปปินส์ 20 ท่าน มาอบรมเรื่องการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) โดยมีผู้อำนวยการคือ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

 

อ่าน 25 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved