มูลนิธิประเมินฯ ประกวดบทความชิงโล่พระราชทาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 171/2567: วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

            มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ ได้ทำหนังสือกราบเรียน ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบทความวิชาการ

            ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ได้มีหนังสือจากราชเลขานุการในพระองค์ฯ ความว่าราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มูลนิธิจึงจะได้นำเสนอการประกวดบทความนี้โดยเร็วต่อไป เพื่อผู้เขียนบทความชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานเป็นมงคลต่อชีวิตของตน และบทความเหล่านี้จะได้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ต่อประชาชนต่อไป

 

อ่าน 432 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved