8 มีนาคม 2567 วันสตรีสากล
  AREA แถลง ฉบับที่ 174/2567: วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4
 

              เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2567  ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอร่วมใช้โอกาสนี้ยกย่องสตรีดีงามผู้ร่วมสร้างสรรค์โลก สตรีทั้งหลายผู้แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่ง

 

 

            ขอฝากกลอนบทหนึ่งเกี่ยวกับสตรีไว้ดังนี้ (จากวงดนตรีไทยต้นกล้า)

“หญิงงามใช่ว่างามเรือนร่าง   นวลนางมิใช่นวลหน้ามน

หญิงงามต้องงามอย่างคน     กล้าผจญสรรค์สร้างเคียงร่างเคียงไหลกัน

สู้ด้วยกันตายด้วยกัน           ไม่มีชั้นมาแบ่งชน

หญิงเอยเจ้าเกิดเป็นคน        ทุกข์ทนทำไมให้เขาเอาเปรียบแรง

หญิงเอยเจ้าจงสำแดง          สองมือคือแรงเลี้ยงโลกตลอดมา”

 

อ่าน 314 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved