ด่วน ฟรี ศิลปะการเจรจาต่อรอง
  AREA แถลง ฉบับที่ 189/2567: วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานสาขาผู้เชี่ยวชาญและกรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (President, World Council of Experts of FIABCI International) ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง จะจัด Webinar เรื่อง ศิลปะการเจรจาต่อรอง (Art of Negotiation for Real Estate Professionals) โดยจัดเป็นภาคภาษาอังกฤษ ทุกท่านเข้าร่วมได้ฟรี

            วิทยากรประกอบด้วย

            - Mr.Farook Mahmood, FIABCI Past World President

            - Mr.Pornthep Srinarula, Paul Narula Academy

            - Mr.Clayton Wade, Premier Home Estate

            - Ms.Eva Gonzalez-Nebreda Güell, FIABCI Spain (Moderator)

 

            Webinar นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

            - How to analyze your clients at the first glance

            - The crux of successful negotiation.

            - How to win in the negotiation

            - Strategies on how to attract your clients

 

            ลงทะเบียนฟรีได้ที่นี่: https://www.trebs.ac.th/e/92

อ่าน 2,882 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved