การประเมินคาร์บอนเครดิต และการขายคาร์บอนเครดิต
  AREA แถลง ฉบับที่ 190/2567: วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           การเสวนา “การประเมินคาร์บอนเครดิต และการขายคาร์บอนเครดิต” จะจัดขึ้นในวันศุร์ที่ 5 เมษายน เวลา 09:00 – 12:00 น. จัดโดยองค์การ และมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิ

 

            มาเรียนรู้วิธีการในการประเมินคาร์บอนเครดิตที่เข้าใจง่าย เราจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร สำหรับเจ้าของที่ดิน เจ้าของสวน ประชาชนทั่วไป นายหน้า นักวิชาชีพ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและผู้สนใจอื่น

 

            วิทยากรได้แก่:

            - อ.อโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ

            - อ.พรรษรัตน์ นัยจิตร นักวิชาการ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

            หัวข้อเสวนา

            - การประเมินคาร์บอนเครดิตฉบับเข้าใจง่าย

            - เราจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร

            - กระบวนการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต

            - สถานการณ์ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิตในไทยและต่างประเทศ

            - ความแตกต่างของประเภทต้นไม้แต่ละชนิดที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

            มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชนโดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property” และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก

 

            ลงทะเบียนได้ที่นี่: https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3  (สมาชิกมูลนิธิฟรี)

 

อ่าน 830 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved