จะกู้ธนาคาร พึงให้ AREA ประเมินค่าให้
  AREA แถลง ฉบับที่ 200/2567: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           ท่านที่สนใจกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ อย่าลืมพิจารณาบริการประเมินค่าทรัพย์สินของเรา ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าว ทั้งนี้ AREA “ได้ผ่านการพิจารณา เป็นบริษัทที่ ได้รับคะแนนสูงสุดจากการพิจารณาทั้งคุณภาพและราคา โดยคณะกรรมการฯ ของธนาคาร” จากสถาบันการเงินหลายแห่ง และ AREA ก็ให้บริการกับสถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศไทย

            ติดต่อใช้บริการที่ คุณปุญญิศา ฝ่ายประสานงานการประเมิน มือถือ 080-4649546 โทร.0.2295.3905 ต่อ 202

 

 

อ่าน 754 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved