เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมแคมเปญ “ลั่นระฆัง” ฉลองวันสตรีสากล
  AREA แถลง ฉบับที่ 229/2567: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

        เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมแคมเปญ “ลั่นระฆัง”  Ring the Bell เข้าสู่ปีที่ 10 เฉลิมฉลอง วันสตรีสากล พร้อมกันทั่วโลก ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และ UN Women เพื่อสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมในภาคธุรกิจ

 

 

 

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป ส่งตัวแทน คุณนิรินธน์ สอดศรี CMO เข้าร่วม เฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2567 ซึ่งมีธีมหลักคือ “Invest in Women: Accelerate Progress” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ UN Women เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Ring the Bell for Gender Equality 2024 อีกครั้ง ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

 

ถือเป็นเกียรติ ที่ เก้ามงคล กรุ๊ป ได้รับเชิญเข้าร่วมการ “ลั่นระฆัง” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในตลาดทุน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อตามนโยบายของบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ที่มีนโยบาย ให้ความเท่าเทียมในทุกเพศ ได้ทำงาน และโชว์ศักยภาพ ได้ในทุกตำแหน่งขององค์กร

ภายในแก่พนักงานให้เล็งเห็นถึง ความสำคัญ และความเท่าเทียมกันของทุกคนในองค์กร โดย สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ " บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและบทบาททางเพศที่หลากหลาย ไม่เพียง แต่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง แต่ในทุกระดับขององค์กร สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่ครอบคลุมช่วยให้พนักงานมีมุมมองที่กว้างขึ้นเมื่อจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจและระบุโอกาสใหม่ ๆ ที่จําเป็นสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กล่าว

อ่าน 1,183 คน
2024 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved